Moje autorytety. Kogo dziś uznajemy za autorytet?

Temat:  Moje autorytety. Kogo dziś uznajemy za autorytet?

K.S:

– wskazuję różnice między autorytetem, idolem a ideałem

– wymieniam cechy autorytetu i idola

– podaję swoje  przykłady: autorytetów i idoli

1  Obejrzyj prezentację

2  Zapoznaj się z pojęciami:

  • autorytet
  • idol
  • ideał

i wskaż między nimi różnice

3  Podaj swoje przykłady autorytetów pozytywnych i pozornych

4  Kto dla Ciebie jest:

  • autorytetem
  • idolem
  • ideałem