Mówimy o działaniach Władysława Łokietka w celu zjednoczenia ziem polskich

Temat: Mówimy o działaniach Władysława Łokietka w celu zjednoczenia ziem polskich.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności zjednoczenia Polski.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem jakie ziemie zjednoczył Łokietek.
  2. Wyjaśniam znaczenie roku 1320 – przyczyny i skutki koronacji.
  3. Omawiam konflikt Łokietka z Krzyżakami – bitwa pod Płowcami.

Po śmierci Wacława III Łokietek zajął Małopolskę, ziemię sieradzko – łęczycką, Kujawy i Pomorze Gdańskie. Nie udało się przyłączyć Wielkopolski. Jednak głównym jego celem było doprowadzenie do zjednoczenia ziem polskich.

Ilustracja 1. Polska w XIII wieku. Wikipedia

W 1308 r. zaskoczył Łokietka najazd Brandenburczyków na Pomorze Gdańskie. Z prośbą o pomoc zwrócił się do Krzyżaków, którzy w 1309 r. zagarnęli całe Pomorze Gdańskie.

W 1314 r. Łokietek zajął Wielkopolskę.

Ilustracja 2. Polska za panowania Łokietka. Wikipedia

W 1320 r. za zgodą papieża Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski w Krakowie.

Ilustracja 3. Władysław Łokietek. Wikipedia   

Ilustracja 4. Koronacja. Wikipedia

Koronacja ta miała bardzo duże znaczenie dla Polaków. Nastąpił koniec rozbicia dzielnicowego Polski. Odzyskano insygnia koronacyjne i odrodziło się Królestwo Polskie.

Ilustracja 5. Insygnia koronacyjne. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 200 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu przyczyny i skutki koronacji Władysława Łokietka, wyjaśnij, co się wydarzyło w 1309 r. i w 1320 r.? Wypisz ziemie, które zjednoczył Władysław Łokietek.
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu 2 przyczyny i 2 skutki koronacji Władysława Łokietka, wyjaśnij, co się wydarzyło w 1309 r. i w 1320 r.?
  7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).