Określamy cechy stylu romańskiego i gotyckiego

Temat: Określamy cechy stylu romańskiego i gotyckiego.

Cel lekcji: Poznasz cechy stylu romańskiego i gotyckiego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam cechy stylu romańskiego.
 2. Wymieniam cechy stylu gotyckiego.

STYL ROMAŃSKI

Cechy stylu romańskiego:

 • grube mury
 • sklepienie kolebkowe (o kształcie walca, ciężkie, masywne) lub krzyżowe (dwie skrzyżowane kolebki, tworzące krzyż)
 • prostota forma
 • mało zdobień, w kościołach jedynie rzeźby bądź płaskorzeźby
 • budowle z zasady są obronne

Przykłady budowli w stylu romańskim.

Ilustracja 1. Budowla romańska. Wikipedia

Ilustracja 2. Budowla romańska. Wikipedia

Ilustracja 3. Budowla romańska. Wikipedia

Sztuka romańska była ściśle związana z kościołem, który w średniowieczu pełnił ważną funkcję społeczną i był głównym fundatorem.

Tym stylem budowano głównie:
– budynki mieszkalne,
– ratusze,
– kościoły (które stanowiły zdecydowaną większość budowli stylu romańskiego ).

 Funkcją stylu romańskiego była funkcja obronna.

STYL GOTYCKI

Cechy sztuki gotyckiej były następujące:

 • podstawa budowli była wzniesiona na planie krzyża
 • system halowy i bazylikowy
 • strzelistość (podyktowana chęcią wznoszenia się do Boga) i smukłość budowli
 • system konstrukcji budowli –szkieletowy, oparty na przyporach
 • zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli

Przykłady budowli w stylu gotyckim.

Ilustracja 4. Budowla w stylu gotyckim. Wikipedia

Ilustracja 5. Budowla w stylu gotyckim. Wikipedia

Ilustracja 6. Budowla w stylu gotyckim. Wikipedia

Ilustracja 7. Budowla w stylu gotyckim. Wikipedia

Ilustracja 8. Budowla w stylu gotyckim. Wikipedia


Cegła była podstawowym materiałem budowlanym. Wewnątrz budowli sklepienia krzyżowo – żebrowe. Okna, portale i inne elementy zakończone ostrymi łukami.
Wysokie, smukłe okna zdobione witrażami.
Rozwój architektury świeckiej np.: ratusze, sukiennice, kamienice, mury miejskie, baszty, zamki, młyny, spichrze, uniwersytety, barbakany (budowle na planie koła ze strzelnicami, służyły do obrony).

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 153-155. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Wypisz cechy stylu romańskiego i gotyckiego. Podaj przykłady takich budowli.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wypisz cechy stylu romańskiego i gotyckiego.

 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).