Określamy przyczyny i przebieg Powstania Listopadowego

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz przyczyny i przebieg Powstania Listopadowego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam co najmniej 5przyczyn wybuchu powstania.
 2. Omawiam przebieg powstania w Królestwie Polskim ( bitwy).
 3. Wyjaśniam pojęcia: noc listopadowa, dyktator, detronizacja.
 4. Wymieniam co najmniej 3 dyktatorów powstania.

Ilustracja ½. Powstanie Listopadowe. Wikipedia

Przyczyny powstania listopadowego:

 1. Wprowadzenie cenzury.
 2. Nieprzestrzeganie konstytucji.
 3. Nie zwoływanie sejmów.
 4. Tworzenie w sejmie grup opozycyjnych i spiskowych.
 5. Echa rewolucji lipcowej (1830) we Francji, które dochodziły do Polaków.

Powstanie listopadowe.

Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

Noc Listopadowa to  początek wybuchu powstania listopadowego.

Dyktator to przywódca powstania.

Detronizacja to pozbawienie panującego władcy tronu, najczęściej w wyniku walki.

Bitwy powstania listopadowego.

Stoczek, Olszynka Grochowska, Wawer, Dębe Wielkie, Iganie, Boremel, Ostrołęka, Warszawa.

Dyktatorzy powstania listopadowego.

 1. Gen. Józef Chłopicki.

2. Gen Zygmunt Skrzynecki.        

3. Gen. Henryk Dembiński.

Polecenia dla uczniów:

 1. Przepisz do zeszytu cel lekcji i kryteria sukcesu.
 2. Wymień 5 przyczyn wybuchu powstania listopadowego.
 3. Wyjaśnij pojęcia: noc listopadowa, dyktator, detronizacja.
 4. Wypisz bitwy powstania listopadowego.
 5. Wymień dyktatorów powstania listopadowego.