Określamy przyczyny i skutki wojen Rzeczypospolitej z Rosją na przełomie XVI/XVII wieku

Temat: Określamy przyczyny i skutki wojen Rzeczypospolitej z Rosją na przełomie XVI/XVII wieku.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki wojen z Rosją.

Kryteria sukcesu:

 1. Potrafię opisać wybrane działania za panowania Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.
 2.  Wymieniam przyczyny i skutki wojny z Rosją.
 3. Wyjaśniam pojęcia: hetman, dymitriada, bojarzy, piechota wybraniecka.
 4.  Wyjaśniam daty: 1610, 1634.

W 1576 r. szlachta wybrała na króla Polski Stefana Batorego – księcia Siedmiogrodu.

Główną przyczyną wojen Rzeczypospolitej z Rosją było dążenie do odzyskania Inflant.

Podjęte działania z inicjatywy króla:

 1. Zorganizowanie silnej armii – utworzenie piechoty wybranieckiej
 2. Zorganizowanie 3 wypraw zbrojnych na Rosję
 3. Zdobycie twierdz: Połock i Wielkie Łuki
 4. Oblężenie Pskowa

Po śmierci Stefana Batorego królem Polski został Zygmunt III Waza.

Podjęte działania za panowania  króla:

 1. Zaangażowanie w walkę o moskiewski tron
 2. Zbrojna wyprawa magnatów – dymitriada (poparcie w rywalizacji o tron moskiewski Dymitra)
 3. Zajęcie Moskwy przez Polaków
 4. Zaangażowanie króla Zygmunta Wazy w walkę o tron moskiewski – 1610 r. – bitwa pod Kłuszynem – zwycięstwo Polaków
 5. Zaoferowanie przez bojarów – posiadaczy ziemskich tronu Władysławowi – synowi króla Zygmunta
 6. Powstanie przeciwko Polakom
 7. Zawarcie rozejmu.

Skutki wojen Rzeczypospolitej z Rosją:

 1. Zawarcie pokoju w Polanowie w 1634 r. – Rzeczpospolita utrzymała ziemie: smoleńską, czernihowską i siewierską
 2. Rosjanie zobowiązali się do wypłacenia odszkodowania
 3. Władysław IV Waza zrzekł się praw do tronu rosyjskiego.

 Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wypisz w zeszycie  przyczynę wojny z Rosją.
 3. Utrwal rok 1610 i 1634  i wyjaśnij co się wydarzyło.
 4. Wyjaśnij co to była piechota wybraniecka i hetman.