Określamy rolę Kościoła w średniowieczu

Temat: Określamy rolę  Kościoła w średniowieczu.

Cel lekcji: Poznasz rolę Kościoła jako instytucji w różnych dziedzinach.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam, jaką rolę odgrywali duchowni w średniowieczu.
 2. Wyjaśniam, kim byli zakonnicy i czym się zajmowali.
 3. Wyjaśniam pojęcia: zakon, klasztor, opat, reguła zakonna.
 1. Rola Kościoła w średniowieczu.

Ilustracja 1. Kościół w średniowieczu. Wikipedia

W średniowieczu Kościół wywierał ogromny wpływ na życie ludzi. Duchowieństwo było stanem uprzywilejowanym, posiadającym najwięcej praw.

 • Rola duchowieństwa w średniowieczu.

Ilustracja 2. Duchowieństwo w średniowieczu. Wikipedia

Duchowni byli związani z władcami danego państwa, ale podlegali wyłącznie papieżowi. Byli również najlepiej wykształconą grupą społeczną, dlatego pełnili też ważne funkcje na dworach władców jako urzędnicy i doradcy.

 • Zakony w średniowieczu.

Zakonnicy byli duchownymi tworzącymi wspólnoty zakonne. Siedzibami zakonów były klasztory, gdzie obowiązywała reguła zakonna, czyli zbiór przepisów określających prawa i obowiązki zakonników. Życiem w klasztorze kierował opat.

Ilustracja 3. Klasztor w średniowieczu. Wikipedia

Ilustracja 4. Klasztor w średniowieczu. Wikipedia

W średniowieczu powstało wiele zakonów. Najważniejsze z nich to:

 1. benedyktyni

Ilustracja 5. Benedyktyni w średniowieczu. Wikipedia

 • cystersi

Ilustracja 6. Cystersi w średniowieczu. Wikipedia

 • franciszkanie

Ilustracja 7. Franciszkanie w średniowieczu. Wikipedia

 • dominikanie

Ilustracja 8. Dominikanie w średniowieczu. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 148. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Wypisz przykłady 4 zakonów średniowiecznych – założyciel i zasady. Wypisz zajęcia zakonników.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wypisz przykłady 4 zakonów średniowiecznych – nazwy. Wypisz zajęcia zakonników.

 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).