Określamy skutki chrztu Polski

Temat: Określamy skutki chrztu Polski.

Cel lekcji: Poznasz skutki wydarzenia z 966 r.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam wydarzenie z 966 i jego znaczenie.
 2. Wiem, jakie ziemie przyłączył do swojego państwa Mieszko I.
 3. Wyjaśniam co się wydarzyło w 972 r.

966 – Chrzest Polski

Ilustracja 1. Chrzest Polski. Wikipedia

Na dwór Mieszka przybyli duchowni i zakonnicy, którzy umieli czytać i pisać po łacinie. Prowadzili korespondencję z innymi dworami, spisywali dokumenty, kroniki i roczniki. Zaczęto także budować pierwsze kościoły i klasztory.

Ilustracja 2. Chrzest Polski. Wikipedia

Ilustracja 3. Chrzest Polski. Wikipedia

Skutki przyjęcia chrztu:

 1. wzmocnienie państwa polskiego na arenie międzynarodowej
 2. wzrost znaczenia polskiego władcy
 3. rozwój kultury na ziemiach polskich
 4. początek kształtowania się jednolitego polskiego społeczeństwa.

Polska za panowania Mieszka I.

Ilustracja 4. Polska Mieszka I. Wikipedia

Rozwój terytorialny państwa Mieszka I zagrażał Niemcom, szczególnie Hodonowi, margrabiemu Marchii Łużyckiej. W 972 r. doszło do bitwy pod Cedynią, która zakończyła się zwycięstwem Polaków.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 153-155. – 8 minut.

Podsumowanie:

Uczniowie polscy: Wypisz skutki chrztu Polski. Wyjaśnij co się wydarzyło w 966 r. i w 972 r.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wypisz 3 skutki chrztu Polski. Wyjaśnij co się wydarzyło w 966 r. i w 972 r.

 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).