Określamy skutki konfederacji warszawskiej

Temat: Określamy skutki konfederacji warszawskiej.

Cel lekcji: Poznasz skutki aktu konfederacji warszawskiej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam jakie wyznania rozpowszechniły się w Polsce.
 2. Wyjaśniam kim byli arianie.
 3. Podaję przykłady świątyń przedstawicieli grup narodowościowych.

Ilustracja 1. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wikipedia

W 1573 r. na sejmie w Warszawie uchwalono Akt konfederacji warszawskiej, na mocy którego zrównano w prawach katolików i wywodzących się ze szlachty przedstawicieli innych wyznań. Dzięki temu Rzeczpospolita Obojga Narodów określana była jako „państwo bez stosów”.

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów rozpowszechniły się następujące wyznania:

 1. Luteranizm – niemieckojęzyczni mieszczanie – Gdańsk, Toruń, Elbląg
 2. Kalwinizm – szlachta – Małopolska i Litwa
 3. Arianie – bracia polscy – Raków.

Ilustracja 2. Rzeczpospolita Obojga Narodów – Raków Wikipedia

Świątynie wznoszone przez wiernych różnych grup narodowościowych, pełniły tę samą funkcję – domy modlitwy. Różniły się wyglądem i wystrojem wnętrz.

Ilustracja3/4. Rzeczpospolita Obojga Narodów – Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. Wikipedia

Ilustracja5/6. Rzeczpospolita Obojga Narodów – Prawosławna Cerkiew w Chełmie. Wikipedia

Ilustracja 7/8. Rzeczpospolita Obojga Narodów – Muzułmański Meczet w Kruszynianach. Wikipedia

Ilustracja 9/10. Rzeczpospolita Obojga Narodów – Żydowska Synagoga w Krakowie. Wikipedia

Ilustracja 11/12. Rzeczpospolita Obojga Narodów – Protestancki Kościół Pokoju w Świdnicy. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wymień przedstawicieli wyznań i ich świątynie.
 3. Wyjaśnij kim byli arianie.
 4. Utrwal rok 1573  i wyjaśnij co się wydarzyło.
 5. Naucz się tego tematu.