Określamy skutki powstania kościuszkowskiego

Temat: Określamy skutki powstania kościuszkowskiego.

Cel lekcji: Poznasz wybrane skutki insurekcji kościuszkowskiej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kim byli: Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko.
 2.  Wymieniam 3 daty i państwa, które dokonały rozbiorów Polski.
 3. Wymieniam 3 skutki powstania. 

Powstanie kościuszkowskie było ostatnią próbą ratowania państwa polskiego. Szczególną odwagą wykazali się kosynierzy, czyli chłopi uzbrojeni w kosy. Naczelnik został niezwłocznie przewieziony do Petersburga, gdzie spędził dwa lata jako więzień stanu, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Ilustracja 1. Tadeusz Kościuszko w niewoli. Wikipedia

Ilustracja 2. Tadeusz Kościuszko w Stanach Zjednoczonych. Wikipedia

Ilustracja 3. Tadeusz Kościuszko w Stanach Zjednoczonych. Wikipedia

Upadek powstania oznaczał koniec niepodległości Polski. Trzy państwa: Rosja, Prusy, Austria przeprowadziły 3 rozbiory Polski:

 1. 1772r. – pierwszy rozbiór Polski
 2. 1793 r. – drugi rozbiór Polski
 3. 1795 r. – trzeci rozbiór Polski

Ilustracja 4. Rozbiory Polski. Wikipedia

Król Stanisław August Poniatowski opuścił Warszawę i udał się do Grodna, pod opiekę i nadzór namiestnika rosyjskiego, po czym abdykował 25 listopada 1795 na rzecz Rosji. Ostatnie lata życia spędził na wygnaniu w Petersburgu. Zmarł 12 lutego 1798.

Ilustracja 5. Stanisław August Poniatowski w niewoli. Wikipedia

Skutki powstania kościuszkowskiego:

 • trzeci rozbiór Polski
 • utrata niepodległości przez Polskę
 • początek trwającego 123 lata okresu niewoli

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Wyjaśniam co się stało po klęsce powstania z Tadeuszem Kościuszko i Stanisławem Augustem Poniatowskim. Wyjaśniam rok 1795. Wymieniam państwa zaborcze. Wymieniam skutki powstania.
 4. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wyjaśniam co się stało po klęsce powstania z Tadeuszem Kościuszko i Stanisławem Augustem Poniatowskim. Co się wydarzyło w roku 1795. Wymieniam państwa zaborcze.