Określamy skutki stanu wojennego w Polsce

stan wojenny

Klasa VIII – lekcja nr 7

Temat lekcji: Określamy skutki stanu wojennego w Polsce.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz skutki ogłoszenia stanu wojennego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki stanu wojennego w Polsce – 10.
  2. Wyjaśniam jaką funkcję pełnił Wojciech Jaruzelski – przypomnienie.

13 grudnia 1981 roku dekretem Rady Państwa został wprowadzony stan wojenny.

Decyzja ta zaskoczyła działaczy opozycyjnych. Do największych strajków doszło na Śląsku. W kopalni „ Wujek” zginęło 9 górników. Doszło do wielu aresztowań, zawieszono działalność związków zawodowych, ogłoszono dekrety przewidujące konfiskatę mienia, internowanie działaczy opozycyjnych, ograniczenie praw obywatelskich, wojsko i milicja stosowały przemoc wobec społeczeństwa.

stan wojenny

Ilustracja nr 1. Ogłoszenie stanu wojennego.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35 – 40 minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 3 minuty
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 212 – 217 – 15 minut.
  4. Napisz w zeszycie informację – przyczyny ogłoszenia stanu wojennego w Polsce – uzupełniając te, które wyżej przedstawiłam – 10 minut.
  5. Naucz się tego i poprzednich tematów oraz przygotuj do kartkówki.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.