Omawiamy działania w obronie polskości po powstaniu styczniowym

Temat: Omawiamy działania w obronie polskości po powstaniu styczniowym.

Cele lekcji: Poznasz wybrane przykłady w obronie polskości..

Kryteria sukcesu:

 1. Podaję przykłady działań Polaków w obronie polskości.

W wyniku licznych represji wobec Polaków po powstaniu styczniowym, zostały podjęte działania w celu ratowania polskości:

 1. tajne nauczanie
 2. nielegalne wydawanie polskich książek i czasopism
 3. rozwój pracy organicznej
 4. wzmocnienie aktywności w sferze gospodarczej i społecznej
 5. zakładanie instytucji kulturalno – oświatowych oraz spółdzielni wspierających polskie inwestycje.

Symbolami walki o polskość stali się:

 1. Michał Drzymała

Ilustracja 1. Michał Drzymała. Wikipedia Ilustracja

2. Wóz Michała Drzymały. Wikipedia

 • Dzieci z Wrześni

Ilustracja 3. Dzieci z Wrześni. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 111. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi: Kim był Michał Drzymała i w jaki sposób bronił polskości, oraz na czym polegała odwaga dzieci z Wrześni.
 5. Przeanalizuj infografiki.
 6. Naucz się tego tematu.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).