Omawiamy genezę państwa polskiego

Temat: Omawiamy genezę państwa polskiego.

Cel lekcji: Poznasz genezę powstawania państwa polskiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem kim byli Słowianie i jakie były ich wierzenia.
  2. Wyjaśniam co to jest osada w Biskupinie.
  3. Wiem kiedy i gdzie powstało państwo Polan.

Od IV do VI wieku miało miejsce przemieszczania się wielkich grup ludności. Proces ten nazwano wielką wędrówką ludów. Tereny wschodniej, środkowej i południowej Europy zajęli Słowianie podzieleni na liczne plemiona.

Ilustracja 1. Słowianie. Wikipedia

 Osiedlali się głównie na obszarach nizinnych, w pobliżu rzek i jezior. Zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem, łowiectwem. Znali również rzemiosło: garncarstwo i kowalstwo.

Ilustracja 2. Słowianie. Wikipedia

Ilustracja 3. Słowianie. Wikipedia

Słowianie wierzyli w wielu bogów. Przykłady:

  1. Swaróg

Ilustracja 4. Swaróg. Wikipedia

  • Perun

Ilustracja 5. Perun. Wikipedia

  • Świętowit

Ilustracja 6. Świętowit. Wikipedia

Do X wieku większość ziem polskich pokrywały lasy, jeziora i puszcze, gdzie żyły plemiona słowiańskie. Przykładem osady założonej przez Słowian jest gród w Biskupinie. Założono go na podmokłej wyspie jeziora Biskupińskiego. W VIII – VII w. p.n.e. w osadzie mieszkało około 800 osób. Po opuszczeniu przez mieszkańców, gród przez około 2000 lat pozostawał zalany przez wody jeziora. Odkryto go dopiero w 1933 r.

Ilustracja 7. Biskupin. Wikipedia

Ilustracja 8. Biskupin. Wikipedia

 Najsilniejszym plemieniem byli Polanie, którzy osiedlili się w okolicach Ostrowa Lednickiego, Poznania, Gniezna. W X wieku stworzyli silne państwo Polan.

Ilustracja 9. Słowianie – Polanie i Wiślanie. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 160 – 164 – 8 minut.
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.