Omawiamy kwestię integracji europejskiej – określamy przyczyny i skutki

Temat: Poznajemy państwa Unii Europejskiej.

Cele lekcji: Poznasz wybrane wydarzenia związane z rywalizacją ZSRR i USA.

Kryteria sukcesu:

 1. Wskazuję na mapie państwa założycielskie EWG oraz państwa należące do UE.
 2.  Podaję przyczyny integracji europejskiej i przedstawiam etapy tworzenia Unii Europejskiej.

Ilustracja 1. Państwa UE. Wikipedia

UE nie zawsze była tak duża jak obecnie. Gdy w 1951 roku kraje europejskie rozpoczęły współpracę gospodarczą, w procesie tym uczestniczyły jedynie Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Obecnie Unia liczy 27 państw członkowskich. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r.

            Kraje, w których używa się euro:

            Euro (€) jest oficjalną walutą w 19 spośród 27 państw członkowskich UE. Państwa,           które przyjęły euro jako swoją walutę, wspólnie tworzą tzw. strefę euro.

           Kraje kandydujące

           Są to kraje, w których trwa proces transpozycji, czyli włączania przepisów UE do    prawa krajowego:

 • Albania
 • Czarnogóra
 • Macedonia Północna
 • Serbia
 • Turcja

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 146-147– 8 minut.
 3. Uczniowie polscy. Napisz w zeszycie informację: Wypisz w zeszycie nazwy państw należących do UE i ich stolice. Wypisz nazwy państw europejskich, które nie należą do UE.  – 15 minut.

Uczniowie cudzoziemscy. Wypisz w zeszycie nazwy państw należących do UE i ich stolice.

 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij odpowiedzi do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).