Omawiamy kwestię integracji europejskiej – określamy przyczyny i skutki

Temat: Omawiamy kwestię integracji europejskiej – określamy przyczyny i skutki.

Cele lekcji: Wyjaśniam przyczyny i skutki integracji europejskiej.

Kryteria sukcesu:

  1. Znam daty: powstania EWWiS (1952), podpisania traktatów rzymskich (1957), powstania Unii Europejskiej (1993).

Ilustracja 1. Unia Europejska. Wikipedia

Głównymi przyczynami integracji europejskiej były: dążenie do wspólnej odbudowy po wojnie, współpraca gospodarcza, zabezpieczenie przed wybuchem kolejnej wojny.

  • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1952)

Ilustracja 2. EWWiS.Wikipedia

  • podpisanie traktatów rzymskich (1957)

Ilustracja 3. Traktaty rzymskie. Wikipedia

  • powstanie Unii Europejskiej (1993).

Ilustracja 4. Unia Europejska. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  • Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  • Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 144-145– 8 minut.
  • Napisz w zeszycie wszystkie skutki integracji europejskiej  – 15 minut.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij odpowiedzi do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).