Omawiamy kwestię oporu społecznego wobec komunizm

Temat: Omawiamy kwestię oporu społecznego wobec komunizm

Cel lekcji: Poznasz wybrane przykłady oporu zbrojnego Polaków.

Kryteria sukcesu: Wymieniam wybrane organizacje podziemia niepodległościowego, przywódców i założenia programowe.

W okresie powojennym w wyniku terroru komunistycznego, zaczęła dominować postawa przystosowania się do nowej rzeczywistości, a nawet współpracy z komunistami. Propaganda dbała również o podtrzymanie strachu przed możliwością wybuchu kolejnej wojny. Zwalczaniem wrogów ludu zajmowało się głównie MBP – UB. Wielu Polaków nie pogodziło się z tą sytuacją, co doprowadziło do oporu społecznego. Powstało wówczas podziemie niepodległościowe w skład którego weszły organizacje:

  1. Niepodległość – „NIE”.

Ilustracja 1. Symbol organizacji NIE. Wikipedia

Ilustracja 2. Żołnierze organizacji NIE. Wikipedia

  • Wolność i Niezawisłość – „WiN”

Ilustracja 3. Symbol organizacji WiN. Wikipedia

  • oddziały partyzanckie zrzeszające żołnierzy niezłomnych – wyklętych.

Ilustracja 4. Żołnierze wyklęci. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 136. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy. Wypisz wybrane przykłady organizacji oporu społecznego. Wyjaśnij szczegółowo kim byli żołnierze wyklęci – niezłomni. Kiedy obchodzimy święto żołnierzy niezłomnych.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wypisz wybrane przykłady organizacji oporu społecznego. Napisz kim byli żołnierze niezłomni – wyklęci.

  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).