Omawiamy kwestię umiędzynarodowienia sprawy polskiej podczas I wojny światowe

Temat: Omawiamy kwestię umiędzynarodowienia sprawy polskiej podczas I wojny światowej.

Cel lekcji: Poznasz ustosunkowanie państw zaborczych do sprawy polskiej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem co to był Akt 5 listopada i omawiam jego znaczenie.
  2. Wyjaśniam kwestię polską w polityce ententy. Wiem kim byli: Ignacy Paderewski, Thomas Wilson.

Na początku wojny sprawa polska nie była poruszana na arenie międzynarodowej. Sytuacja zmieniła się pod koniec 1916 r. Władze niemieckie i austriackie wydały 5 listopada 1916 r. manifest, podpisany przez cesarzy Niemiec i Austro – Węgier.

Ilustracja 1. Akt 5 listopada. Wikipedia

Ilustracja 2. Akt 5 listopada. Wikipedia

Ilustracja 3. Akt 5 listopada. Wikipedia

 Akt ten był dokumentem zapowiadającym utworzenie Królestwa Polskiego w zamian za udział Polaków w walce po stronie państw centralnych. Dzięki temu manifestowi międzynarodowa opinia publiczna zainteresowała się kwestią niepodległości Polski.

W grudniu 1916 r. car Rosji Mikołaj II zapowiedział, że utworzy państwo polskie z ziem trzech zaborów. Jednak wkrótce abdykował.

Przełomowe znaczenie dla przyszłości Polski miało orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona wygłoszone 8 stycznia 1918 r. W 14 punktach przedstawił zasady powojennego porządku światowego. Punkt 13 dotyczył utworzenia państwa polskiego.

Ilustracja 4. Thomas Wilson. Wikipedia

Szczególną rolę w propagowaniu sprawy polskiej odegrał Ignacy Jan Paderewski.

Ilustracja 5. Ignacy Jan Paderewski. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 143 – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy. Wyjaśnij datę 5.11.1916 r. Przygotuj notatkę na temat działalności Ignacego Jana Paderewskiego z uwzględnieniem propagowania sprawy polskiej.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wyjaśnij datę 5.11.1916 r. Przygotuj krótką notatkę na temat działalności Ignacego Jana Paderewskiego.

  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).