Omawiamy najważniejsze osiągnięcia Bolesława Chrobrego

Temat: Omawiamy najważniejsze osiągnięcia  Bolesława Chrobrego.

Cel lekcji: Poznasz osiągnięcia I władcy Polski.

Kryteria sukcesu;

 1. Wyjaśniam jak przebiegały rządy Bolesława Chrobrego.
 2. Wiem, kiedy i gdzie odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego.

Po śmierci Mieszka I władzę przejął syn Bolesław Chrobry.

Ilustracja 1. Bolesław Chrobry. Wikipedia

W czasie swojego panowania dążył do wzmocnienia pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej.

Ilustracja 2. Polska za panowania Bolesława Chrobrego. Wikipedia

Po śmierci cesarza Ottona III zakończył się etap dobrych relacji polsko – niemieckich. W państwie niemieckim doszło do wojny domowej. Sytuację tę wykorzystał książę Bolesław i dokonał najazdu, przyłączając do Polski Milsko i Łużyce. Działanie to zapoczątkowało serię wojen polsko – niemieckich. W 1018 r. książę zorganizował również wyprawę na Ruś, której skutkiem było przyłączenie do Polski Grodów Czerwieńskich.

Zwieńczeniem działań podjętych przez Bolesława Chrobrego była jego koronacja na króla Polski. Odbyła się w Gnieźnie w 1025 r.

Ilustracja 3. Koronacja Bolesława Chrobrego. Wikipedia

Ilustracja 4. Koronacja Bolesława Chrobrego. Wikipedia

Ilustracja 5. Koronacja Bolesława Chrobrego. Wikipedia

Wydarzenie to znacznie wzmocniło pozycję Bolesława i państwa polskiego na arenie międzynarodowej.

Ilustracja 6. Insygnia koronacyjne. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 172-173. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy: Odpowiedz pisemnie na pytania:

 • Jakie terytoria zostały przyłączone do Polski za panowania Bolesława Chrobrego?
 • Wyjaśnij co się wydarzyło w 1000 r., 1018 r., 1025 r
 • Gdzie odbyła się pierwsza koronacja?
 • Podaj 2 przyczyny i 2 skutki zjazdu gnieźnieńskiego.
 • Wymień insygnia koronacyjne.
 • Kto prowadził działalność misyjną w Prusach?
 • Jakie podarunki wręczyli sobie władcy podczas zjazdu?
 • Co oznacza przydomek Chrobry?

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: : Odpowiedz pisemnie na pytania:

 • Jakie terytoria zostały przyłączone do Polski za panowania Bolesława Chrobrego?
 • Wyjaśnij co się wydarzyło w 1000 r., 1018 r., 1025 r
 • Gdzie odbyła się pierwsza koronacja?
 • Podaj 1 przyczynę i 1 skutek zjazdu gnieźnieńskiego.
 • Wymień insygnia koronacyjne.
 • Kto był pierwszym królem Polski?
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).