Omawiamy osiągnięcia  starożytnych Greków cz.1/cz.2

Temat:  Omawiamy osiągnięcia  starożytnych Greków cz.1/cz.2

Cel lekcji:  Poznasz wybrane dokonania sztuki greckiej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam wspólne elementy w kulturze greckich polis, podaję przykłady.
 2. Wyjaśniam o czym opowiadają dzieła Homera.
 3. Wyjaśniam, jak narodził się teatr grecki (tragedia i komedia).
 4. Wyjaśniam znaczenie filozofii w starożytnej Grecji i jej przedstawicieli.
 5. Wyjaśniam rolę sportu w życiu starożytnych Greków (pięciobój).

Kultura i sztuka poszczególnych polis była podobna i określamy ją jako kultura starożytnych Greków. Wspólne elementy:

 1. wiara w tych samych bogów
 2. podobne obyczaje
 3. posługiwanie się zbliżonym językiem
 4. jednoczenie w chwilach zagrożenia i wojny.

Najsłynniejsze utwory literackie starożytnej Grecji to dzieła Homera:

 • Iliada – opowieść o wojnie trojańskiej
 • Odyseja – opowieść o tułaczce Odyseusza

W starożytnej Grecji powstał również teatr. Wywodzi się on z uroczystości ku czci boga Dionizosa – boga winnej latorośli, tańca, śpiewu.

Sztuka o tematyce poważnej to tragedia, a o tematyce żartobliwej to komedia.

Grecy objaśniali świat nie tylko za pomocą mitów. Ważne było dla nich doświadczenie i rozum. Naukę zajmującą się rozważaniem nad budową świata i celem ludzkiego życia nazywano filozofią. Najsłynniejsi filozofowie starożytnej Grecji to:

 • Sokrates

Platon

Arystoteles

Dużą rolę w życiu starożytnych Greków odgrywał sport. Co 4 lata organizowano igrzyska sportowe w Olimpii ku czci Zeusa. Najważniejszą dyscypliną był pięciobój.