Omawiamy przebieg Powstania Kościuszkowskiego

Temat: Omawiamy przebieg Powstania Kościuszkowskiego.

Cel lekcji: Poznasz przebieg wybranych wydarzeń podjętych w celu ratowania Rzeczpospolitej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem kim byli: Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Wojciech Bartos.
 2.  Potrafię wymienić państwa, które dokonały rozbiorów Polski.
 3. Wymieniam przyczyny  powstania.
 4. Wymieniam daty 2 bitew: Racławice i Maciejowice.
 5. Wiem co się wydarzyło w 1794 r.
 6. Wyjaśniam pojęcia: rozbiór, insurekcja – powstanie, kosynier, zaborcy.

W 1764 r. na ostatniego króla Polski został wybrany Stanisław August Poniatowski.

Ilustracja 1. Stanisław August Poniatowski. Wikipedia

W XVIII wieku narastały problemy wewnętrzne, które przyczyniły się do osłabienia państwa polskiego. Natomiast w siłę rosły: Rosja, Prusy, Austria, które dokonały rozbiorów Polski, czyli podziału między sobą ziem polskich.

Ilustracja 2. Rzeczpospolita XVIII w. Wikipedia

Próbą ratowania państwa polskiego było zorganizowanie powstania – insurekcji – walki zbrojnej. Rozpoczęło się ono w 1794 r. i skierowane było przeciwko zaborcom. Jego dowódcą został generał Tadeusz Kościuszko.

Ilustracja 3. Tadeusz Kościuszko. Wikipedia

Ilustracja 4. Tadeusz Kościuszko. Wikipedia

Tadeusz Kościuszko był dowódcą powstania, w którym ważną rolę odegrały oddziały kosynierów – chłopi uzbrojeni w kosy.

Ilustracja 5. Kosynierzy. Wikipedia

Najsłynniejszym kosynierem był Wojciech Bartos (Głowacki).

Ilustracja 6. Wojciech Bartos. Wikipedia

Najważniejsze bitwy powstania to:

 • Racławice – 4.04.1794 r.

Ilustracja 7. Racławice. Wikipedia

Ilustracja 8. Racławice. Wikipedia

 • Maciejowice – 10.10.1794 r.

Ilustracja 9. Maciejowice. Wikipedia

Ilustracja 10. Maciejowice. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 77. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Napisz krótką notatkę na temat Tadeusza Kościuszko i Wojciecha Bartosa. Wyjaśnij rok 1794 . Wymień państwa zaborcze. Wyjaśnij kim byli kosynierzy.
 4. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Napisz krótką notatkę na temat Tadeusza Kościuszko. Wyjaśnij rok 1794 . Wymień państwa zaborcze. Wyjaśnij kim byli kosynierzy.
 5. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 6. Naucz się tego tematu.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).