Omawiamy przebieg walk na froncie zachodnim

Temat: Omawiamy przebieg walk na froncie zachodnim.

Cel lekcji: Poznasz rodzaj wojny błyskawicznej i pozycyjnej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam datę: 28.07.1914
  2. Wyjaśniam znaczenie wojny błyskawicznej i pozycyjnej.
  3. Opowiadam o przebiegu wybranych bitew.

28.07.1914 r. Austro – Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Z 3 na 4 sierpnia 1914 r. armia niemiecka przekroczyła granicę Belgii i z jej terytorium zaatakowała Francję.

Ilustracja 1. I wojna światowa. Wikipedia

Ilustracja 2. I wojna światowa. Wikipedia

Niemcy opracowali plan wojny błyskawicznej (plan Schlieffena zakładający natychmiastowe uderzenie zbrojne na dany kraj), który w efekcie końcowym przekształcił się w plan wojny pozycyjnej, walki prowadzonej w okopach. Między walczącymi stronami znajduje się tzw. ziemia niczyja, nad którą żadna ze stron nie ma kontroli. Wyparcie przeciwnika, a tym samym przesunięcie linii frontu, jest bardzo utrudnione.

Ilustracja 3. Gen. Schliffen. Wikipedia

Ilustracja 4. Plan Schliffena. Wikipedia

Duże znaczenie odegrała tutaj bitwa nad rzeką Marną.

Ilustracja 5. Bitwa nad Marną. Wikipedia

Do największych i najbardziej krwawych bitew doszło w 1916 r. pod Verdun.

Ilustracja 6. Bitwa pod Verdun. Wikipedia

Działania wojenne toczyły się w Europie i w koloniach.

W 1917 r. do wojny przystąpiły również Stany Zjednoczone.

Ilustracja 7. USA przystąpiły do wojny. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 136. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy. Na czym polegał plan Schliffena i wojna pozycyjna. Wyjaśnij datę 28.07.1914 r. Podaj 2 nazwy bitew na froncie zachodnim. W którym roku USA przystąpiły do I wojny?

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wyjaśnij datę 28.07.1914 r. Podaj 2 nazwy bitew na froncie zachodnim. Co to była wojna pozycyjna.

  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).