Omawiamy przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w

Temat: Omawiamy przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.

Cele lekcji: Poznasz przykłady przemian społecznych i kulturowych w drugiej połowie XX wieku.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: rewolucja obyczajowa, ruch kontestatorski, hipisi, pacyfizm,  segregacja rasowa.
  2. Znam daty: obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965), zniesienia segregacji rasowej w USA (1964).
  3. Identyfikuję postacie: Martina Luthera Kinga, Jana XXIII, Pawła VI.

W drugiej połowie XX wieku doszło do rewolucji obyczajowej, czyli zmian społecznych. Młodzi ludzie buntowali się przeciwko wzorcom i normom. Powstał ruch kontestatorski, który kwestionował dotychczasowe normy życia. Zaczęły powstawać subkultury.

Ilustracja 1. Rewolucja obyczajowa. Wikipedia

W USA powstał nowy ruch pokojowy, który walczył o zniesienie segregacji rasowej z Martinem Lutherem Kingiem na czele.

Ilustracja 2. Martin Luther King. Wikipedia

W latach 19962 – 1965 obradował Sobór Watykański II, który doprowadził do zmian w Kościele katolickim.

Ilustracja 3. Sobór Watykański II. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
  2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 148. – 12 minut.
  4. Podsumowanie: Napisz krótkie wyjaśnienie do 1 kryterium.
  5. Przeanalizuj infografiki.
  6. Naucz się tego tematu.