Omawiamy przyczyny Powstania Styczniowego

Temat: Omawiamy przyczyny Powstania Styczniowego.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i przebieg powstania.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przyczyny wybuchu powstania.
  2. Omawiam wybrane wydarzenia z przebiegu powstania.
  3. Wyjaśniam kim był Romuald Traugutt.

22/23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe. Główne przyczyny to:

  1. dążenie do odzyskania niepodległości przez Polaków
  2. branka – przymusowy pobór Polaków do wojska rosyjskiego.

Ilustracja 1. Kucie kos. Wikipedia

Ilustracja 2. Powstańcze walki. Wikipedia

Powstanie objęło obszar Królestwa Polskiego, Białoruś i Litwę. Polacy prowadzili przeciwko Rosjanom wojnę partyzancką.

Ilustracja 3. Powstańcze walki. Wikipedia

Podczas powstania działało polskie państwo podziemne.

Ilustracja 4. Godło powstańcze. Wikipedia      

Ilustracja 5. Pieczęć powstańcza. Wikipedia

Głównym dyktatorem powstania był Romuald Traugutt.

Ilustracja 6. Romuald Traugutt. Wikipedia

Na Ziemi Łukowskiej oddziałami powstańczymi dowodził ks. Stanisław Brzóska.

Ilustracja 7. Ks. Stanisław Brzóska. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika . – 8 minut.
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.