Omawiamy przyczyny  wypraw geograficznych

Cele lekcji: Poznasz najważniejsze przyczyny organizowania wypraw dalekomorskich. Poznasz najważniejsze odkrycia i ich odkrywców.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam przyczyny wypraw dalekomorskich.
 2.  Wymieniam najważniejsze odkrycia geograficzne i ich odkrywców.
 3. Wyjaśniam pojęcia: karawela, kompas, astrolabium, Nowy Świat.

Przyczyny wypraw geograficznych:

 1. odnalezienie drogi morskiej do Indii
 2. poszukiwanie nowych ziem
 3. zdobywanie bogactw naturalnych.

Wyprawa Krzysztofa Kolumba

Wyprawa Vasco da Gama

Wyprawa Ferdynanda Magellana

Wynalazki.

Ilustracja 1. Karawela. Wikipedia.pl

Ilustracja 2. Kompas. Wikipedia.pl

Ilustracja 3. Astrolabium. Wikipedia.pl

Odkrywcy.

 1. Henryk Żeglarz
 2. Bartłomiej Diaz
 3. Krzysztof Kolumb
 4. Vasco da Gama
 5. Ferynand Magellan.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Naucz się tego tematu.