Omawiamy przyczyny zimnej wojny

Temat: Omawiamy przyczyny zimnej wojny.

Cele lekcji: Poznasz sytuację międzynarodową w Europie po II wojny światowej .

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam przyczyny podziału Europy po II wojnie.
  2. Wyjaśniam znaczenie terminów: żelazna kurtyna, zimna wojna, blokada.

Sytuacja międzynarodowa po II wojnie światowej.

Powołanie ONZ oraz procesy norymberskie miały świadczyć, że dotychczasowa współpraca koalicji antyhitlerowskiej będzie kontynuowana.

Ilustracja 1. Winston Churchill. Wikipedia

Pierwszym politykiem, który już w czasie wojny widział zagrożenie ze strony ZSRS, był Winston Churchill. Podczas swojego przemówienia 5 marca 1946 r. określił sytuację w krajach Europy Środkowo – Wschodniej następująco:

Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu.(…) Warszawa, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i Sofia – wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę, w sferze radzieckiej i wszystkie, w takiej czy w innej formie, podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu. Rządy policyjne przenikają z Moskwy […]”.

Kolejna deklaracja słowna polegała na przeciwstawieniu się ekspansji radzieckiej i ideologii komunistycznej w krajach demokratycznych. Sytuacja taka doprowadziła w efekcie końcowym do zimnej wojny.

Ilustracja 2. Podział Europy. Wikipedia

Zimna wojna – umowna nazwa (trwającego w latach 1947–1991) stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy blokiem wschodnim, czyli ZSRR i zależnymi pństwami skupionymi w Układzie Warszawskim i państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRR, a blokiem zachodnim, czyli państwami niekomunistycznymi skupionymi w NATO pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Ważną rolę w zimnej wojnie odegrał problem niemiecki. Państwa zachodnie popierały koncepcję utworzenia państwa zachodnioniemieckiego. ZSRS zareagował na to wprowadzeniem blokady dostaw do zachodnich sektorów Berlina, co świadczyło o wrogich zamiarach wobec państw Zachodu i USA.

Ilustracja 3. Żelazna kurtyna. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 30 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 108-110– 13 minut.
  3. Napisz w zeszycie wyjaśnienia pojęć podanych w drugim kryterium – 15 minut.
  4. Naucz się tego tematu.

Nie przesyła informacji z tego tematu.