Omawiamy represje po powstaniu styczniowym w zaborze pruskim

Temat: Omawiamy represje po powstaniu styczniowym w zaborze pruskim.

Cele lekcji: Poznasz represje w zaborze pruskim.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam i wyjaśniam represje w zaborze pruskim.

Represje w zaborze pruskim:

 1. germanizacja
 2. kulturkampf
 3. rugi pruskie
 4. ustawa kagańcowa
 5. nowela osadnicza
 6. egzekucje
 7. konfiskata majątków
 8. kary więzienia
 9. zamykanie polskich szkół i instytucji kulturalnych i naukowych
 10. zakaz wydawania polskich książek i czasopism
 11. cenzura
 12. zakaz działalności politycznej, patriotycznej i wojskowej.

Ilustracja 1. Ziemie polskie pod zaborami. Wikipedia

Ilustracja 2. Ziemie polskie pod zaborami – zabór pruski. Wikipedia

Ilustracja 3. Ziemie polskie pod zaborami – zabór pruski. Wikipedia

Ilustracja 4. Otto von Bismarck. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 108. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi do kryterium lekcji.
 5. Przeanalizuj infografiki.
 6. Naucz się tego tematu.