Omawiamy represje po powstaniu styczniowym

Klasa VII   – Temat  – 8.12

Temat: Omawiamy represje po powstaniu styczniowym.

Cele lekcji: Poznasz represje w zaborze rosyjskim.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam i wyjaśniam represje w zaborze rosyjskim.

Represje wobec Polaków po powstaniu – zabór rosyjski:

 • rusyfikacja
 • wprowadzenie stanu wojennego
 • zmiana nazwy terytorium
 • ustanowienie urzędu gubernatora
 • katorga
 • wywożenie na Syberię i Kaukaz
 • egzekucje
 • konfiskata majątków
 • kary więzienia
 • zamykanie polskich szkół i instytucji kulturalnych i naukowych
 • zakaz wydawania polskich książek i czasopism
 • likwidacja klasztorów i dóbr kościelnych
 • likwidacja struktur kościoła greckokatolickiego – Unici
 • cenzura
 • likwidacja centralnych organów państwowych w Warszawie
 • wprowadzenie rosyjskiej administracji
 • zakaz działalności politycznej, patriotycznej i wojskowej.

Ilustracja 1. Polscy powstańcy. Wikipedia

Ilustracja 2. Polscy powstańcy. Wikipedia

Ilustracja 3. Polscy powstańcy. Wikipedia

Ilustracja 4. Ziemie polskie pod zaborami. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 106-107. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi do kryterium lekcji.
 5. Przeanalizuj infografiki.
 6. Naucz się tego tematu.