Omawiamy skutki Powstania Kościuszkowskiego

Klasa VI – lekcja nr 2 dla uczniów z opiniami i uczniów cudzoziemskich

Temat : Omawiamy skutki Powstania Kościuszkowskiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem kim był Tadeusz Kościuszko i jaką pełnił funkcję.
  2. Wyjaśniam pojęcia: insurekcja, kosynierzy, uniwersał (przypomnienie).
  3. Wymieniam najważniejsze bitwy i określam ich czas.
  4. Wymieniam przyczyny klęski powstania.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz skutki insurekcji.

Materiał wprowadzający;

Po zwycięstwie Polaków pod Racławicami, sytuacja powstańców zaczęła się pogarszać. Państwa zaborcze skierowały ogromne siły wojska, które było dobrze wyposażone.

10 października 1794 r. powstańcy rozegrali bitwę pod Maciejowicami, która zakończyła się dotkliwą dla nich klęską. W listopadzie 1794 r. zaborcy zajęli Warszawę i powstanie upadło. Naczelnik powstania – Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli. Skutkiem klęski był trzeci rozbiór Polski.