Omawiamy skutki Powstania Kościuszkowskiego

Temat: Omawiamy skutki Powstania Kościuszkowskiego.

Cel lekcji: Poznasz wybrane skutki powstania.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem kim byli: Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko.
  2.  Potrafię wymienić państwa, które dokonały rozbiorów Polski.
  3. Wymieniam skutki powstania. 

Powstanie kościuszkowskie było ostatnią próbą ratowania państwa polskiego. Szczególną odwagą wykazali się kosynierzy, czyli chłopi uzbrojeni w kosy. Naczelnik został niezwłocznie przewieziony do Petersburga, gdzie spędził dwa lata jako więzień stanu.

Ilustracja 1. Tadeusz Kościuszko w niewoli. Wikipedia

 Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Ilustracja 2. Tadeusz Kościuszko w Stanach Zjednoczonych. Wikipedia

Ilustracja 3. Tadeusz Kościuszko w Stanach Zjednoczonych. Wikipedia

Upadek powstania oznaczał koniec niepodległości Polski. W 1795 r. został przeprowadzony przez państwa zaborcze: Rosję, Prusy, Austrię trzeci rozbiór Polski. Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy i świata przez 123 lata.

Ilustracja 4. Rozbiory Polski. Wikipedia

Król Stanisław August Poniatowski opuścił Warszawę i udał się do Grodna, pod opiekę i nadzór namiestnika rosyjskiego, po czym abdykował 25 listopada 1795 na rzecz Rosji. Ostatnie lata życia spędził na wygnaniu w Petersburgu. Zmarł 12 lutego 1798.

Ilustracja 5. Stanisław August Poniatowski w niewoli. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 77. – 8 minut.
  3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Wyjaśniam co się stało po klęsce powstania z Tadeuszem Kościuszko i Stanisławem Augustem Poniatowskim. Wyjaśniam rok 1795. Wymieniam państwa zaborcze. Wymieniam skutki powstania.
  4. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wyjaśniam co się stało po klęsce powstania z Tadeuszem Kościuszko i Stanisławem Augustem Poniatowskim. Co się wydarzyło w roku 1795. Wymieniam państwa zaborcze.
  5. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  6. Naucz się tego tematu.
  7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).