Omawiamy skutki Powstania Styczniowego

Temat: Omawiamy skutki Powstania Styczniowego.

Cel lekcji: Poznasz skutki powstania.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam skutki powstania styczniowego.

22/23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe.

Ilustracja 1. Powstańcze walki. Wikipedia

Powstanie zakończyło się w 1864 r.  Skutki:

 1. straty ludnościowe
 2. straty materialne
 3. likwidacja majątków
 4. zesłanie tysięcy Polaków na Syberię

Ilustracja 2. Polscy powstańcy. Wikipedia

Ilustracja 3. Polscy powstańcy. Wikipedia

Ilustracja 4. Polscy powstańcy. Wikipedia

 • egzekucje
 • kary więzienia
 • zakaz działalności politycznej, patriotycznej i wojskowej.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika  – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Odpowiedz na pytania:
 4. Kiedy wybuchło powstanie ?
 5. Podaj przyczyny wybuchu powstania.
 6. Kto był głównym dyktatorem powstania?
 7. Na jakim terytorium rozgrywały się walki?
 8. Kim był Stanisław Brzóska?
 9. Co to było podziemne państwo?
 10. Do kiedy trwały walki powstańcze?
 11. Czym się zakończyło powstanie?
 12. Wymień poznane skutki powstania.
 13. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Odpowiedz na pytania:
 14. Kiedy wybuchło powstanie ?
 15. Podaj 2 przyczyny wybuchu powstania.
 16. Kto był głównym dyktatorem powstania?
 17. Na jakim terytorium rozgrywały się walki?
 18. Kim był Stanisław Brzóska?
 19. Czym się zakończyło powstanie?
 20. Wymień 3 skutki powstania.
 21. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 22. Naucz się tego tematu.
 23. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).