Omawiamy stanowisko Napoleona do sprawy polskiej i wyjaśniamy przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego

Klasa VI – lekcja 17 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemców

Temat: Omawiamy stanowisko Napoleona do sprawy polskiej i wyjaśniamy przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego.

Cel w języku ucznia: Poznasz stanowisko Napoleona wobec Polaków i przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego.
 2. Charakteryzuję stanowisko Napoleona wobec sprawy polskiej.

Materiał wprowadzający.

Zgodnie z marzeniami Polaków droga do niepodległości miała wieść szlakiem wojennym z Włoch poprzez Austrię a jej odzyskanie miało stać się możliwe dzięki poparciu zwycięskiej Francji. Najtrwalszym świadectwem tych nadziei pozostaje pieśń Legionów Polskich we Włoszech autorstwa Józefa Wybickiego, z melodią opartą na motywach mazurka.

Prężny rozwój Legionów Polskich zahamował – wkrótce po ich utworzeniu – sam Napoleon. Doceniał ich waleczność, jednak w interesie Francji było zawrzeć pokój z Austrią.

Księstwo Warszawskie stanowiło wysunięty najdalej na wschód przyczółek cesarstwa Napoleona I. Pozwalało mu kontrolować obszar sięgający aż do linii Bugu, toteż jego najważniejszą instytucją była stała armia. Podobnie jak polityka zagraniczna Księstwa, była ona całkowicie podporządkowana Cesarzowi Francuzów. Uczestniczyła w kolejnych kampaniach epoki napoleońskiej, przemierzając za Napoleonem rozległe połacie Europy.
Szczególnym sprawdzianem dla mieszkańców Księstwa Warszawskiego okazała się kolejna wojna Napoleona z Austrią w 1809 roku. 

Ilustracja nr 1. Bitwa pod Raszynem. Wikipedia.pl

Szczególną rolę odegrała bitwa rozegrana przez księcia Józefa Poniatowskiego pod Raszynem (19 kwietnia 1809 roku). Pomimo zajęcia przez wojska austriackie Warszawy, oddziały księcia wkroczyły do Galicji i zajęły znaczną jej część. Poniatowski wywołał podziw.

Ilustracja nr 2. Książę Józef Poniatowski. Wikipedia.pl

Tymczasem Napoleon pokonał główne siły austriackie pod Wagram latem 1809 roku i zmusił cesarza Franciszka I do podpisania pokoju. Na jego mocy Księstwo Warszawskie znacznie rozszerzyło swoje granice.

Ilustracja nr 3. Napoleon w Rosji. Domena publiczna.pl

Gdy w 1812 r. Napoleon wyruszył na Rosję, Polacy byli pełni nadziei na odbudowę niepodległego państwa. Wojska Księstwa Warszawskiego wsławiły się w bitwie pod Borodino, podczas zdobywania Moskwy, w bitwie nad Berezyną. Jednak klęska Napoleona pod Lipskiem przesądziła o losie Księstwa Warszawskiego. Zostało ono zlikwidowane w 1815 r.

Ilustracja nr 4. Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30 minut).

 1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
 3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku – str 210 – 6 minuty.
 4. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: – 14 minut.
 5. Kto stał na czele polskiej armii w Księstwie Warszawskim?
 6. W jakiej bitwie książę Poniatowski odniósł zwycięstwo ?
 7. Czy Polacy brali udział w wyprawie Napoleona do Rosji?
 8. Gdzie zginął książę Józef Poniatowski?
 9. W którym roku zostało zlikwidowane Księstwo Warszawskie?

Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – odpowiedź na pytanie w dniu dzisiejszym za pośrednictwem formularza kontaktowego.