Omawiamy sytuację gospodarczą w II RP – wymieniamy osiągnięcia cz. 1

Klasa VII – lekcja 13

Temat: Omawiamy sytuację gospodarczą w II RP – wymieniamy osiągnięcia cz. 1.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane osiągnięcia gospodarcze II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam z dzisiejszej lekcji 2 osiągnięcia gospodarcze w  II RP.

Wprowadzenie do tematu:

Ilustracja nr 1. Władysław Grabski. Wikipedia.pl

Reforma skarbowo – walutowa.

Grabski rozpoczął reformowanie od wprowadzenia oszczędności budżetowych. Przede wszystkim ograniczono zatrudnienie w administracji. Powołano Urząd Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego, który miał „poszukiwać” oszczędności budżetowych i nadzorował m.in. wydatki w ministerstwach. Ograniczono dotacje do kolei, podniesiono ceny biletów. Państwo sprzedało także niedochodowe przedsiębiorstwa. Wyegzekwowano w większości zaległości podatkowe. Ustabilizowano także kwestie podatkowe.

Kiedy doszło do ustabilizowania sytuacji finansowej i poprawił się kurs marki, przystąpiono do wymiany pieniądza. W 1924 roku wprowadzono nową walutę, którą był złoty, o wartości równej frankowi szwajcarskiemu. Sztywny kurs złotego wobec dolara ustalono na 5,18 zł. Z czasem wartość polskiej waluty względem dolara nieco spadła, jednak do końca istnienia II RP złoty pozostał stabilnym pieniądzem. Wymiany dokonano w relacji 1 800 000 marek polskich za 1 zł.

Ilustracja nr 2. Banknot polski. Domena publiczna. pl

Reforma rolna.

Jednym z ważniejszych osiągnięć rządu Grabskiego było przeprowadzenie reformy rolnej. Premier i jego ekipa mieli świadomość, że zmiany w polityce rolnej są konieczne. Kraj nie wyszedł jeszcze w tym obszarze z kryzysu wywołanego wojną.

W lipcu 1919 roku sejm przedstawił podstawowe zasady reformy. Zamierzano rozparcelować grunty państwowe oraz nadwyżki ziemi prywatnej. parcelacja miała objąć majątki liczące powyżej 180 hektarów, a w województwach wschodnich powyżej 300 ha, natomiast w majątkach uprzemysłowionych – 700 ha. Roczny limit parcelacji ustalono na 200 tys. ha.

Ilustracja nr 3. Reforma rolna W. Grabskiego. Domena publiczna.pl

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30 minut)

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 246 – 6 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika odpowiedz na pytanie: na czym polegała reforma skarbowo – walutowa Grabskiego? Napisz kim był Władysław Grabski i jaką pełnił funkcję? – 16 minut.
  5. Naucz się powyższego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenie  z tego tematu prześlij dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego.