Omawiamy wybrane elementy polityki okupacyjnej III Rzeszy

Temat: Omawiamy wybrane elementy polityki okupacyjnej III Rzeszy.

Cele lekcji: Poznasz wybrane elementy z realizacji polityki okupacyjnej III Rzeszy.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: ruch oporu, kolaboracja, getto, Holokaust, obóz koncentracyjny, pacyfikacja, Generalny Plan Wschodni (rok i założenia), gwiazda Dawida.
  2. Wymieniam 4 przykłady największych obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich i w Europie.

Głównym celem polityki Hitlera było stworzenie Wielkiej Tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej.

Ilustracja ½ Polityka Hitlera. Wikipedia

Polityka okupacyjna Niemiec była odmienna na zachodzie i wschodzie Europy. W wielu zajętych przez Niemców krajach powstał ruch oporu np. oddziały partyzanckie.

Europa środkowo – wschodnia miała być przestrzenią życiową dla niemieckiej rasy panów. W 1942 r. powstał Generalny Plan Wschód opracowany przez Himmlera, który zakładał wymordowanie wszystkich Żydów i większości Słowian w Europie Wschodniej. Pozostali mieli zostać darmową siłą roboczą dla Niemców.

Ilustracja 3/4 Heinrich Himmler. Wikipedia

 Wobec Żydów stosowano politykę holocaust – całkowite wyniszczenie. Słowian, Romów, Żydów uznawano za podludzi. Żydzi zamykani byli w gettach – oddzielone dzielnice i mieli obowiązek noszenia opasek z gwiazdą Dawida.

Ilustracja 5/10 Polityka Hitlera – Holocaust. Wikipedia

W celu wymordowania Żydów, Słowian, Romów i innych nacji, Niemcy zakładali obozy zagłady – koncentracyjne. W większości przypadków zostały one zlokalizowane na ziemiach polskich. Do największych zaliczymy: Auschwitz – Birkenau (Oświęcim), Majdanek, Chełmno, Bełżec, Treblinka, Sobibór.

Ilustracja 11/18 Polityka Hitlera – Obozy koncentracyjne. Wikipedia.