Omawiamy wybrane wydarzenia w PRL Grudzień 1970 r. – określamy przyczyny i skutki

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia w PRL Grudzień 1970 r. – określamy przyczyny i skutki.

Cel lekcji: Poznasz skutki polityki wewnętrznej i zewnętrznej PRL.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam wydarzenia Grudnia 1970  – podaję ich przyczyny i skutki.
  2. Wyjaśniam określenie: czarny czwartek.
  3. Wymieniam skutki wydarzeń Grudniowych 1970 r.

Wydarzenia Grudnia 1970 r.

Narastające problemy gospodarcze skłoniły władze komunistyczne do wprowadzenia podwyżki cen żywności i towarów przemysłowych. Społeczeństwo zostało postawione przed faktem dokonanym, co świadczyło o braku dialogu. Doprowadziło to do protestów, a następnie do strajku w Stoczni Gdańskiej i w innych miejscach Trójmiasta.

Ilustracja 1. Grudzień 1970. Wikipedia

15.12.1970r. strajki uległy rozszerzeniu. Władze uznały wystąpienia robotnicze za kontrrewolucję i skierowały przeciwko protestującym oddziały wojska i MO. W Gdańsku wprowadzono stan wyjątkowy.

Ilustracja 2. Grudzień 1970. Wikipedia

16.12.1070 r. ogłoszono strajk okupacyjny.

17.12.1970 r. pracownicy Stoczni Gdańskiej zostali ostrzelani przez wojsko. Przeciwko robotnikom użyto czołgów, karabinów maszynowych, helikopterów. Ten dzień nazwano czarnym czwartkiem.

Ilustracja 3. Grudzień 1970. Wikipedia

Ilustracja 4. Grudzień 1970. Wikipedia

Ilustracja 5. Grudzień 1970. Wikipedia

Ilustracja 6. Grudzień 1970. Wikipedia

Skutki wydarzeń Grudniowych 1970 r.

Robotniczy bunt i obawa przed jego rozszerzeniem na inne terytoria, wywołały reakcję Moskwy. Sekretarz generalny ZSRS nakazał odsunięcie od władzy Gomułki i premiera Cyrankiewicza. Nastąpiła zmiana ekipy rządzącej.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 172 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu przyczyny i skutki Wydarzeń Grudniowych 1970 r. Podaj przykłady konkretnych miejsc na Wybrzeżu, gdzie doszło do protestów i strajków. Wyjaśnij określenie – czarny czwartek.
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu 3 przyczyny i 3 skutki Wydarzeń Grudniowych 1970 r
  7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).