Omawiamy wybuch II wojny światowej – określamy przyczyny

Temat: Omawiamy wybuch II wojny światowej – określamy przyczyny.

Cele lekcji: Poznasz wybrane przyczyny wybuchu II wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam przyczyny ataku Niemców na Polskę.
 2. Znam daty ataków Niemców i Sowietów na Polskę.
 3. Wskazuję na mapie kierunki uderzeń armii niemieckiej i sowieckiej.
 4. Opowiadam o pierwszych wydarzeniach wojennych i identyfikuję postacie: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, Henryka Sucharskiego, Edwarda Rydza Śmigłego.
 5. Wyjaśniam terminy: wojna błyskawiczna, dziwna wojna.

Wprowadzenie.

 Pakt Ribbentrop‑Mołotow

Ilustracja 1. Pakt Ribbentrop‑Mołotow. Wikipedia

niemiecko‑radziecki układ zawarty 23 VIII 1939 w Moskwie, podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw (Niemiec – J. von Ribbentropa i ZSRR – W.M. Mołotowa). 

W jawnym traktacie oba państwa zobowiązały się do powstrzymywania się od wzajemnych działań agresywnych, zachowania neutralności, gdyby druga strona „stała się przedmiotem działań wojennych ze strony trzeciego państwa”. Tajny, dodatkowy protokół podejmował kwestię „rozgraniczenia obustronnych stref interesów w Europie Wschodniej”.

Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

 1.  Dążenie Niemców do obalenia postanowień traktatu wersalskiego i uzyskania hegemonii w Europie i na świecie.
  – ideologia narodowego socjalizmu – uzyskanie “przestrzeni życiowej” (niem. Lebensraum) na wschodzie, włączenie do Rzeszy terenów zamieszkanych przez Niemców w Polsce i Czechosłowacji
  – odbudowa armii (pobór do wojska, zbrojenia), 1936 remilitaryzacja Nadrenii
  – zmiany terytorialne: 1938 Anschluss Austrii i rozbiór Czechosłowacji, 1939 aneksja Kłajpedy

Ciekawostka: już w latach 20. polski oficer wywiadu Jerzy Sosnowski wykrył, że Niemcy się zbroją i współpracują wojskowo z ZSRR. Informacje te zostały jednak uznane przez polski wywiad za niewiarygodne, a samego Sosnowskiego oskarżono w Polsce o zdradę.

 •  Dążenie mocarstw (Wielka Brytania, Francja, USA) do unormowania sytuacji Niemiec
  – 1925 Locarno – potwierdzenie niemieckiej granicy, ale nie z Polską i Czechosłowacją
  – rozłożenie na raty, a potem umorzenie odszkodowań wojennych od Niemiec
  – polityka ustępstw (appeasement) wobec Hitlera; 1938 układ monachijski – zgoda na rozbiór Czechosłowacji). Polska w latach 30. prowadziła politykę “równego dystansu” wobec Niemiec i ZSRR, a dążyła do sojuszy z mocarstwami zachodnimi, gł. z Francją.
 • Sytuacja międzynarodowa – żądania wobec Polski
  – X 1938 niemiecka propozycja dla Polski (przedłużenie paktu o nieagresji o 25 lat i dostęp do portu w Gdańsku w zamian za zgodę Polski na włączenie Gdańska do Rzeszy, niemiecką eksterytorialną autostradę i kolej przez Pomorze oraz przyłączenie się do paktu antykominternowskiego) – brak oficjalnej odpowiedzi Polski
  – III 1939 niemieckie ultimatum wobec Polski (jak wyżej)
  – III-V 1939 gwarancje brytyjskie i francuskie dla Polski na wypadek ataku niemieckiego
  – 5 V 1939 oficjalne odrzucenie przez Polskę niemieckiego ultimatum (przemówienie min. Józefa Becka w sejmie.

Data rozpoczęcia II wojny światowej i kierunki ataku armii niemieckiej i sowieckiej.

1 września 1939 r.- atak niemiecki na Polskę – rozpoczęcie II wojny światowej.

17 września 1939 r. – atak sowiecki na Polskę.

Ilustracja 2. Atak Niemców i Sowietów na Polskę. Wikipedia

Ilustracja1.2. Atak Niemców na Polskę Wikipedia

Ilustracja3.4. Atak Niemców na Polskę Wikipedia

Ilustracja5.6. Atak Sowietów na Polskę Wikipedia

Postacie historyczne.

Ilustracja7.8. …………………………………………………….. Wikipedia

Ilustracja 9.10. …………………………………………………….. Wikipedia

Sojusznicy Polski: Wielka Brytania i Francja.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Napisz w zeszycie informację: datę rozpoczęcia II wojny światowej, datę ataku Sowietów, przyczyny wybuchu II wojny i osoby.
 3. Wyjaśnij pojęcia: Blitzkrieg i dziwna wojna.
 4. Podpisz ilustracje nr 7,8,9,10.
 5. Naucz się tematu.