Omawiamy wydarzenia związane z powstaniem Solidarności i poznajemy jej bohaterów

Temat: Omawiamy wydarzenia związane z powstaniem Solidarności i poznajemy jej bohaterów.

Cel w języku ucznia: Dowiesz się co to jest Solidarność i poznasz jej głównych bohaterów.

Kryteria sukcesu:

  1. Opowiadam powstaniu Solidarności.
  2. Wiem kim był Lech Wałęsa i Anna Walentynowicz, ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Materiał wprowadzający.

Wprowadzone przez komunistów w Polsce zasady polityczne i gospodarcze ograniczały prawa obywatelskie. Prowadziło to do licznych strajków, czyli protestów robotników. Wzrastało niezadowolenie społeczne.

Ilustracja nr 1. Lech Wałęsa. Domena Publiczna.pl

 Największy strajk rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., na czele którego stanął Lech Wałęsa. Głowna przyczyną strajku było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz.

Ilustracja nr 2. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Domena Publiczna.pl

Ilustracja nr 3. Anna Walentynowicz. Domena Publiczna.pl

31 sierpnia 1980 r. zostały podpisane porozumienia z rządem, na mocy których było uzyskanie zgody na działalność związku zawodowego NSZZ „Solidarność.”

Kapelanem Solidarności został ksiądz Jerzy Popiełuszko, który został zamordowany przez agentów komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.

Ilustracja nr 4. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Domena Publiczna.pl

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku.
  4. Napisz w zeszycie wyjaśnienie co to jest Solidarność i wymień jej głównych bohaterów z krótkim wyjaśnieniem.

Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów.