Podsumowujemy wiadomości z klasy 7

Klasa VII – lekcja 22

Temat: Podsumowujemy wiadomości z klasy 7.

Cel w języku ucznia: Utrwalisz wiadomości z klasy 7.

Kryteria sukcesu:

  1. Podsumujesz wiadomości z klasy 7.

W klasie 7 przekrojowo omówiliśmy tematy dotyczące dziejów ludzkości i Polski, od  czasów oświecenia do momentu przed wybuchem II wojny światowej, zgodnie z podstawą programową.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 25  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie (2 minuty).
  2. Zapoznaj się ze słowniczkiem w podręczniku – str.268 – 270 w celu podsumowania wiadomości – 20 minut.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.