Poznajemy funkcje i rodzaje środków masowego przekazu

Temat: Poznajemy funkcje i rodzaje środków masowego przekazu.

Cel lekcji: Poznasz współczesne środki masowego przekazu i ich przykładowe funkcje.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam współczesne rodzaje środków masowego przekazu. i określam ich funkcje.  
  2. Wyjaśniam co to jest reklama i wymieniam podstawowe funkcje reklamy.
  3. Wyszukuję w Internecie komunikaty z badań opinii publicznej.

Poglądy członków społeczeństwa na ważne zagadnienia nazywamy opinią publiczną. Analiza badań opinii publicznej to wyniki sondaży.

Ilustracja 1/2 Opinia publiczna. Wikipedia

Rodzaje środków masowego przekazu:

  1. telewizja
  2. Internet
  3. radio
  4. prasa

Reklama to przekaz, który ma zachęcić do zakupu określonego towaru lub do skorzystania z usługi. Każda reklama jest skierowana do konkretnej grupy osób.

Ilustracja 3 /4 Reklama. Wikipedia

Funkcje reklamy:

  1. informacyjna
  2. perswazyjna (nakłaniająca)
  3. przypominająca.

Praca domowa:

Przygotuj reklamę ( rysunek i opis )wybranego produktu.