Poznajemy mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

Temat: Poznajemy mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

Cel lekcji: Poznasz wybrane mniejszości narodowe i etniczne oraz przykłady ich praw i obowiązków.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam określenia: mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, cudzoziemcy i uchodźcy.
  2. Wymieniam mniejszości etniczne i narodowe we współczesnej Polsce i wyjaśniam różnice pomiędzy nimi.
  3. Odczytuję z mapy, gdzie znajdują się największe skupiska mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce.
  4. Wymieniam podstawowe grupy cudzoziemców przebywających w Polsce i w naszej szkole.

Mniejszości narodowe to grupy ludzi innej narodowości, posiadające własne państwo.

Członkowie poszczególnych mniejszości dążą do zachowania tożsamości narodowej (język, kultura, tradycje.

Mniejszości etniczne to grupy ludzi ,która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią, nie posiada swojego państwa.

Cudzoziemcy to osoby, które  nie posiadają obywatelstwa państwa, w którym przebywają.

Uchodźcy to osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wrócić do swojego państwa.