Poznajemy okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego

Klasa VI – lekcja 15 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemców

Temat: Poznajemy okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane okoliczności, które przyczyniły się do utworzenia Księstwa Warszawskiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady wydarzeń, które przyczyniły się do utworzenia Księstwa Warszawskiego.

Materiał wprowadzający.

Zwycięstwa Napoleona nad Rosją, Austrią i Prusami w latach 1805 – 1807 rozbudziły nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości. Dopiero jednak zwycięstwo Napoleona nad siłami prusko‑rosyjskimi pod Frydlandem w czerwcu 1807 roku pozwoliło na działania rozstrzygające o losie Polaków. W trakcie rokowań pokojowych z carem Aleksandrem I w Tylży (lipiec 1807 roku) przedmiotem przetargów stały się pokonane Prusy. Efektem kompromisu między Francją i Rosją było utworzenie Księstwa Warszawskiego. Napoleon liczył się ze zdaniem Aleksandra I, a zarazem nie chciał zlekceważyć wysiłku militarnego Polaków. Zdając sobie sprawę, jakie wrażenie na mocarstwach zaborczych wywrze odbudowa ich państwowości, w nazwie Księstwa celowo zrezygnował z nawiązywania do polskości. Zaproponował też carowi, aby przejął władzę nad nowym państwem, Aleksander I jednak odmówił. Zgodził się natomiast przystąpić do blokady kontynentalnej, wymierzonej w Wielką Brytanię.

Ilustracja nr 1. Pokój w Tylży. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 22 minut).

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (7 minut )
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku –str 207- 7 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi do pytań: – 6 minuty
  5. Kiedy zostało utworzone Księstwo Warszawskie?
  6. Gdzie została podjęta decyzja o utworzeniu Księstwa Warszawskiego?

Proszę  nie przesłać z tego tematu informacji zwrotnej.