Poznajemy okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i określamy jej następstwa

Temat: Poznajemy okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i określamy jej następstwa.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i określisz jej następstwa.

Kryteria sukcesu:

  • Wyjaśniam pojęci: konfederacja.
  •  Omawiam okoliczności zawiązania konfederacji przebieg wojny polsko – rosyjskiej i jej następstwa.
  •  Wyjaśniam znaczenie dat: 1792, 1793.

Ilustracja ½ Stanisław August Poniatowski i konfederacja targowicka. Wikipedia

Głównymi przeciwnikami reform byli magnaci. W 1792 r. zawiązali konfederację – związek zawierany przez szlachtę, w celu obrony własnych interesów i praw którą ogłosili w miasteczku: Targowica. Przywódcami konfederacji targowickiej byli: Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski.

Stu tysięczna armia rosyjska wkroczyła na ziemie Rzeczypospolitej. Wojska polskie stawiły opór nieprzyjacielowi. Pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego wygrali bitwę pod Zieleńcami, a pod Dubienką z Tadeuszem Kościuszką na czele, odparły wojska rosyjskie.

Ilustracja 3/4 Bitwa pod Zieleńcami i Dubienką. Wikipedia

W 1792 r. król Stanisław August Poniatowski w czasie wojny polsko – rosyjskiej, ustanowił Order Virtuti Militari – najwyższe odznaczenie wojskowe.

Ilustracja 5 Order Virtuti Militari. Wikipedia

Caryca Katarzyna II zażądała przerwania działań zbrojnych. Zagroziła królowi detronizacją i kolejnym rozbiorem Polski . W tej sytuacji monarcha chcąc uchronić Rzeczpospolitą  przed dalszym podziałem, rozkazał zakończyć walkę, a sam poparł targowiczan.

W 1793 r. nastąpił drugi rozbiór Polski.

                Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wymień przywódców konfederacji targowickiej. Napisz jakie stanowisko przyjął król Stanisław August Poniatowski. Wyjaśnij co to jest Virtuti Militari.