Poznajemy prawa konsumenta

Temat: Poznajemy prawa konsumenta.

Cele lekcji: Poznasz wybrane prawa konsumenta.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam kto to jest konsument i wymieniam podstawowe prawa jemu przysługujące.
  2. Podaję przykłady łamania praw konsumenta.
  3. Wypełniam przykładowy formularz reklamacyjny.

Gospodarka to jeden z wielu aspektów działalności człowieka służący zaspokajaniu jego potrzeb. Od początku istnienia cywilizacji była ona też jednym z najbardziej istotnych czynników kształtujących rozwój ludzkości. Rządzące gospodarką mechanizmy miały ogromny wpływ na większość wydarzeń politycznych i społecznych w historii świata.

Konsument to osoba, która kupuje określony produkt na własny użytek. W chwili nabycia towaru pomiędzy sprzedawcą, a kupującym zaczyna obowiązywać umowa prawna.

Prawa konsumenta to zbiór praw przysługujących konsumentom, mających na celu ochronę konsumenta w gospodarce rynkowej. Przykłady:

  1. prawo do rzetelnej informacji
  2. prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  3. prawo do edukacji konsumenckiej.

Przykłady łamania praw konsumenta:

  1. sprzedanie konsumentowi wadliwego towaru za pośrednictwem Internetu
  2. producent nie zobowiązał się do wytworzenia części zamiennych danego produktu
  3. Zmiana ceny wycieczki po jej zakupie przez klienta biura turystycznego.

Konsument ma prawo zgłosić reklamację wypełniając gotowy formularz lub wzór podany w Internecie.