Poznajemy przykłady bohaterskich czynów harcerzy II wojny światowej – cz.1

Klasa IV – lekcja 6 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Poznajemy przykłady bohaterskich czynów harcerzy II wojny światowej – cz.1.

Cel w języku ucznia: Poznasz sytuację Polaków podczas II wojny.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam daty – 1.09.1939 r. i 17.09.1939 r.
  2. Wyjaśniam określenie – Szare Szeregi.

Materiał wprowadzający:

1 września 1939 roku w piątek o godzinie 4.45 rozpoczął się niemiecki atak na Polskę. Do Zatoki Gdańskiej wpłynął pancernik Schleswig‑Holstein i rozpoczął ostrzał polskiego garnizonu na Westerplatte. Niemcy przekroczyli granicę II RP, niszcząc szlabany i polskie symbole państwowe.

Ilustracja nr 1. Atak wojsk niemieckich na Polskę. Historia.pl

Ilustracja nr 2. Obrona Westerplatte. Historia.pl

17 września 1939 r. ZSRS – Związek Radziecki zaatakował Polskę od wschodu.

Najeźdźcy podzielili terytorium Polski między siebie i rozpoczęli jej okupację, czyli podbicie i wprowadzenie własnych rządów.

Ilustracja nr 3. Atak ZSRS na Polskę. Historia.pl

Mimo okrucieństw okupantów Polacy nie pogodzili się z klęską. Szczególnie do walki włączali się młodzi ludzie, zrzeszeni w harcerstwie, które działało pod nazwą Szare Szeregi. Harcerze brali czynny udział w walce zbrojnej i licznych akcjach mających na celu ratowanie uwięzionych Polaków.

Ilustracja nr 4.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (10 minut )
  3. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie informację wyjaśniającą daty podane w kryteriach – ( 15 minut )
  4. W zeszycie napisz informację wyjaśniającą, co przedstawia ilustracja nr 4 – 5 minut.

Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów.

Proszę nie przesyłać informacji zwrotnej z tego tematu.