Poznajemy społeczność regionalną – powiat i województwo

Temat: Poznajemy społeczność regionalną – powiat i województwo.

Cele lekcji: Poznasz organy władzy samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

Kryteria sukcesu:

  • Wymieniam organy władzy samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
  • Określam sposób wyłaniania władz samorządowych powiatu i województwa.
  • Określam, gdzie znajdują się siedziby władz powiatu i województwa, w których mieszkam.

Powiat.

Samorząd powiatowy wypełnia obowiązki przekraczające możliwości organizacyjne i finansowe gminy. Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada powiatu, w której skład wchodzi od 15 do 29 radnych, którzy wybierani są są przez obywateli na 5 lat. Na czele rady stoi przewodniczący. Rada powiatu może zostać odwołana w wyniku referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców.

Organem wykonawczym jest zarząd powiatu, na czele którego stoi starosta. Zarząd wykonuje swoje zadania za pośrednictwem urzędników zatrudnionych w starostwie powiatowym.

Województwo.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest sejmik województwa, w którego skład wchodzi co najmniej 30 radnych, wybranych przez obywateli na 5 lat. Na czele stoi przewodniczący.

Organem wykonawczym jest zarząd województwa, składający się z 5 osób z marszałkiem województwa na czele. Główne obowiązki realizowane są za pośrednictwem pracowników urzędu marszałkowskiego.