Poznajemy sytuację Polaków bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej

Temat: Poznajemy sytuację Polaków bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej.

Cel lekcji: Poznasz wybrane przykłady działań władz komunistycznych w Polsce po zakończeniu  wojny.

Kryteria sukcesu:

  1. Pokazuję terytorium państwa polskiego na mapie po 1945 r.
  2. Wymieniam wybrane przykłady działań władz komunistycznych w Polsce bezpośrednio po wojnie.

Ilustracja 1. Zmiana granic państwa polskiego po 1945 r. Wikipedia

Działania władz komunistycznych:

  1. zatwierdzenie nowych granic państwa polskiego.

Po ostatecznych ustaleniach konferencji poczdamskiej zasadniczo ukształtowały się granice państwa polskiego. Obszar Polski zmniejszył się z ok. 388 tys. do 312 tys. km kwadratowych. Państwo polskie uzyskało tereny na Zachodzie w związku z przesunięciem granicy na linię Odry i Nysy Łużyckiej, ale utraciło Kresy Wschodnie (na rzecz ZSRR) z dwoma ważnymi ośrodkami: Wilnem i Lwowem. Przyznane Polsce ziemie, należące wcześniej do Niemiec, w języku propagandy funkcjonowały jako Ziemie Odzyskane.

  • przesiedlanie ludności

Ilustracja 2. Polscy repatrianci po 1945 r. Wikipedia

Ilustracja 3. Polscy repatrianci po 1945 r. Wikipedia

W związku ze zmianami granicznymi dochodziło do przemieszczeń ludności, które przybrały masowy charakter. Z Ziem Odzyskanych Niemcy uciekali jeszcze podczas wojny.

Na Ziemie Odzyskane przybywali też ludzie z innych rejonów Polski (zwłaszcza centralnej i południowej), mający nadzieję znaleźć tutaj lepsze warunki egzystencji. Ludność polską przybyłą z Kresów Wschodnich nazywano repatriantami.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 158. – 8 minut.
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.