Poznajemy ustrój społeczny Sparty

Temat:  Poznajemy ustrój społeczny Sparty.

Cel lekcji: Poznasz ustrój społeczny Sparty.

Kryteria sukcesu:

 1. Określam położenie Sparty.
 2. Wyjaśniam na czym polegał ustrój starożytnej Sparty.
 3. Wymieniam etapy wychowania spartańskiego.
 4. Wiem gdzie toczyły się wojny grecko-perskie.
 1. Położenie Sparty.

 Sparta była drugą najsłynniejszą, ale największą grecką polis. Położona w krainie Lakonia na południu Grecji. Pełnoprawnymi obywatelami Sparty byli Spartanie.

Ilustracja ½ Sparta. Wikipedia

2. Ustrój społeczny Sparty.

   Pełnoprawnymi obywatelami Sparty byli Spartanie. Podstawowym ich zajęciem była służba wojskowa. Spartanie utrzymywali stałą gotowość bojową. Ludność podbitą nazywano helotami. Trzecią grupę stanowili periojkowie.

Ilustracja 5/6 Ustrój Sparty. Wikipedia

3. Wychowanie spartańskie.

Kształceniem dzieci i młodzieży w Sparcie zajmowało się państwo.  Głównym celem było przygotowanie przyszłych wojowników. 

Ilustracja 7/8 Wychowanie spartańskie. Wikipedia

4. Prowadzenie wojen.

Spartanie byli uznawani za najlepszych wojowników w całej starożytnej Grecji. Główne wojny toczyli z Persami. Do najważniejszych bitew doszło:

 • pod Maratonem – 490 r. p.n.e – zwycięstwo Greków
 • pod Termopilami – 480 r. p.n.e – zwycięstwo Persów
 • pod Salaminą – 480 r. p.n.e – zwycięstwo Greków.

Zwycięstwo Greków stało się możliwe dzięki oddziałom hoplitów – najważniejsza formacja wojskowa w starożytnej Grecji.

Ćwiczenie 1. Uzupełnij tekst.

 1. Starożytna Sparta położona była w …………………………………….
 2. Społeczeństwo Sparty dzieliło się na 3 grupy …………, ………………, ………… .
 3. Kształceniem dzieci i młodzieży w Sparcie zajmowało się ………………………..
 4. Spartanie i Grecy prowadzili wojny z …………………………
 5. Główne bitwy odbyły się  ………….., ………………………, ………………….. .
 6. Starożytni Spartanie uchodzili za najlepszych ……………………  .