Poznajemy wybrane najważniejsze osiągnięcia kulturalne i naukowe w Polsce w okresie międzywojennym

Temat: Poznajemy wybrane najważniejsze osiągnięcia kulturalne i naukowe w Polsce w okresie międzywojennym.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane osiągnięcia kulturalne i naukowe w II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Podaję przykłady osiągnięć kulturalnych i naukowych w II RP.

Wprowadzenie do tematu:

Pomimo wielu trudności dwudziestolecie międzywojenne dla Polski było okresem wielu dokonań w nauce, gospodarce i kulturze. Intensywnie rozwijała się polska nauka, której głównym ośrodkiem była Polska Akademia Umiejętności z siedzibą w Krakowie. Dynamicznie rozwijała się polska literatura. Zaczęto doceniać autorów awangardowych, którzy w swojej twórczości wprowadzali zmiany do obowiązujących dotychczas norm. Zaczęła rozwijać się kinematografia. W malarstwie i architekturze artyści poruszali tematy społeczne i obyczajowe. Dużą wagę przywiązywano do rozwoju badań naukowych i techniki.

Ilustracja nr 1. Polska Akademia Nauk w Krakowie. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem i z podręcznika.
  3. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika napisz przykłady osiągnięć Polaków w okresie międzywojennym w różnych dziedzinach np. tabela.