Poznajemy wybrane organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka.

Temat: Poznajemy wybrane organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka.

Cele lekcji: Poznasz wybrane organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka.
  2. Podaję przykłady działań podjętych przez te organizacje.

Jedną z ważniejszych organizacji działających na rzecz ochrony praw dziecka jest UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

Cele:

  • poprawa standardu życia dzieci i młodzieży
  • organizowanie szczepień
  • działalność edukacyjna
  • promowanie równouprawnienia dziewcząt i kobiet
  • pomoc humanitarna

Międzynarodowa Organizacja Pracy (1919)

Unia Europejska (1993)

 Czerwony Krzyż (1863)

 Międzynarodową Federację Helsińską na Rzecz Praw Człowieka (1982)

 Amnesty International (1961)

 Europejska Fundacja Praw Człowieka.

Przykłady łamania praw człowieka.

Przykłady działań podjętych w celu ochrony praw człowieka.