Poznajemy wybrane wydarzenia zza żelaznej kurtyny – Węgry

Temat: Poznajemy wybrane wydarzenia zza żelaznej kurtyny – Węgry.

Cele lekcji: Poznasz sytuację polityczną w wybranych państwach bloku wschodniego.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam sytuację polityczną na Węgrzech.

Ilustracja 1. Podział Europy po II wojnie. Wikipedia.

Państwa Bloku Wschodniego nazywane były krajami demokracji ludowej, czyli państwa zależne od ZSRS.

Po śmierci Stalina władzę na Węgrzech przejął Imre Nagy, który rozpoczął wprowadzanie reform demokratycznych..

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Lekcja na Teams.
  2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  3. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 116-119–120.
  4. Napisz w zeszycie wyjaśnienie polityki odprężenia.
  5. Naucz się tego tematu.