Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego

Temat: Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Cele lekcji: Poznasz zasady planowania rodzinnego budżetu.

Kryteria sukcesu:

  1. Odróżniam dochody rodziny od wydatków.
  2. Wymieniam podstawowe wydatki i źródła dochodów typowego gospodarstwa domowego  w powiązaniu z rodzajami ubezpieczeń społecznych.
  3. Wymieniam podstawowe zasady konstruowania budżetu domowego.

Budżet domowy – zestawienie przychodów i wydatków w ustalonym przedziale czasowym (budżet) w gospodarstwie domowym.  

Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, finansów w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.

Wydatek – w ujęciu ekonomicznym jest to rozchód środków pieniężnych w różnych formach.

Jeśli wydatki są równe przychodom, wówczas budżet ma charakter zrównoważony. Jeśli wydatki przewyższają przychody, wówczas budżet charakteryzuje się deficytem. Źródłem finansowania deficytu mogą być oszczędności lub zaciągnięte pożyczkikredyty. Jeśli wydatki są niższe niż przychody, wówczas budżet charakteryzuje się nadwyżką, która tworzy oszczędności.  Do kategorii przychodowych zalicza się m.in. przychody regularne np. płace za  pracę, przychody nieregularne np. z inwestycji, spadki i darowizny, wygrane i prezenty.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Przepisz pojęcia do zeszytu.
  3. Wykonaj pisemnie ćwiczenia z podręcznika: 3/37.