Poznasz nowe państwa w Europie i ich władców

Temat: Poznajemy nowe państwa w Europie.

Cele lekcji: Poznasz nowe państwa w Europie i ich władców.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem kiedy i gdzie powstało państwo Franków.
 2. Wymieniam dokonania Karola Wielkiego.
 3. Wyjaśniam co się wydarzyło w 800 r.
 4. Wymieniam nowe państwa, które powstały po upadku państwa Franków.

Na przełomie starożytności i średniowiecza na terytorium Galii, Frankowie utworzyli własne państwo pod panowaniem Chlodwiga. W 496 r. przyjął on chrzest.

Ilustracja 1. Państwo Franków. Wikipedia

 Po jego śmierci władzę sprawowali urzędnicy dworscy – majordomowie. Jednym z nich był Pepin Mały, który przejął władzę królewską i zapoczątkował dynastię Karolingów. Jego następcą został syn Karol Wielki.

Ilustracja 2. Karol Wielki. Wikipedia

W okresie swojego panowania rozszerzył granice państwa Franków. Obszary przygraniczne przekształcono w marchie, na czele z margrabiami. Nastąpił rozwój nauki i kultury. Powstawały nowe szkoły.

W 800 r. nastąpiła koronacja Karola w Rzymie na cesarza. Oznaczało to sojusz między państwem Franków, a Kościołem katolickim.

Po śmierci Karola na mocy układu w Verdun państwo zostało podzielone na 3 części między ego wnuków.

Ilustracja 3. Traktat w Verdun. Wikipedia

 Z czasem na tych terytoriach powstały państwa:

 1. Niemcy
 2. Francja
 3. Włochy

Od 962 r. król Niemiec nosił tytuł cesarza rzymskiego. Od tego czasu korona cesarska należała do władców niemieckich.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 114-117. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Kiedy i na jakim terytorium powstało państwo Franków?
 5. Kto rozszerzył granice państwa?
 6. Co się wydarzyło w 800 r.?
 7. Jakie trzy nowe państwa powstały po upadku państwa Franków?
 8. Do kogo należała korona cesarska po upadku państwa Franków?
 9. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 10. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).